Groep Spadel: Jaarresultaten 2021

Close up of leave with drops on top

De Spadel Groep zet solide prestaties neer, ondanks inflatoire druk op de kosten.

De mineraalwatergroep Spadel zette in 2021 een solide prestatie neer. Zo sloot ze het jaar af met een omzetstijging van 5,8 % en een toename van het bedrijfsresultaat (EBIT) met 2,1 %.

De omzetstijging was vooral te danken aan de verkoop op de Bulgaarse markt (+17 %) en in de Benelux (+4 %). Deze gunstige omzetevolutie is het gevolg van de dynamiek van de merken en de versoepeling van de lockdownmaatregelen vanaf het 2de kwartaal van 2021.

De toename van het bedrijfsresultaat (EBIT) is vooral te danken aan het hoger aantal verkochte volumes en aan de verdere doorvoering van besparingen. Het bedrijfsresultaat ondervond echter een impact van de hogere grondstof- en energieprijzen in de tweede helft van 2021.

De Groep blijft zeer attent op de zeer hoge prijsinflatie die sinds de tweede helft van 2021 wordt waargenomen op alle prijzen van grondstoffen, verpakkingen, energie, transport en arbeid. Deze ongeziene algemene kosteninflatie, versterkt door de oorlog in Oekraïne en de tekorten voor bepaalde grondstoffen die ook nog worden vastgesteld, zullen ongetwijfeld een impact hebben op de resultaten van de groep op korte en middellange termijn. We kunnen ook verwachten dat dit onvermijdelijk zal leiden tot prijsverhogingen voor onze klanten. Deze verhogingen zijn essentieel om de rendabiliteit van de groep te garanderen en ook de komende jaren te kunnen blijven investeren en innoveren.

 

Meer lezen