Governance

Raad van Bestuur

Download ons

jaarverslag 2023 (FR)

De Raad van Bestuur streeft naar een duurzame waardecreatie voor de Vennootschap door een inclusieve aanpak te ontwikkelen die de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden in evenwicht brengt.

Hij plaatst zijn optreden in een perspectief van waardecreatie op lange termijn. Hij bepaalt de strategie van de Vennootschap, stelt doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap in en houdt toezicht op de prestaties van de Vennootschap.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Spadel telt momenteel zeven leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan drie onafhankelijk zijn en voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het WVV, alsook aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Code 2020.

Marc du Bois (Gerefis SA) (2025)

Uitvoerend bestuurder - CEO

Axel Miller (Finances & Industries SA) (2026)

Niet-uitvoerend bestuurder

Roel van Neerbos (Familia Numerosa BV) (2025)

Onafhankelijk bestuurder

Corinne Avelines (UpsilonLab BV) (2024)

Onafhankelijk bestuurder

Alain Beyens (A2 BV) (2025)

Onafhankelijk bestuurder

Mieke Van de Capelle (2027)

Onafhankelijk bestuurder

Louis-Guy du Bois (2027)

Niet-uitvoerend bestuurder

(   ) Jaar waarin het mandaat afloopt

Aandeelhouderschap

Image
graphique gouvernance actionnariat

Aandeelhoudersstructuur op 10 juni 2021

Aantal aandelen% van het totaal
Finance & Industries N.V.3.861.18793,03%
M. de Barsy en Sogemindus Holding N.V.184.5844,45%
Public (free float)104.5792,52%
TOTAAL4.150.350100%

Publicaties inzake transparentiekennisgevingen

De contactpersoon voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.

Publicaties inzake transparentiekennisgevingen ontvangen in uitvoering van de titel II ban de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008

Kennisgevingen ontvangen in uitvoering van 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Corporate governance

Gecoördineerde statuten

Corporate governance charter

Commissaris

Het mandaat van Commissaris wordt uitgeoefend door PwC, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer. PwC werd benoemd door de Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2022 voor een mandaat van drie jaar dat zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

Algemene Vergaderingen

Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire – 23 mai 2023 Downloaden
Nombre total d'actions et de droits de vote 2023 Downloaden
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 Downloaden
CV Louis-Guy du Bois Downloaden
CV Mieke Van de Capelle Downloaden
Droits des actionnaires 2023 Downloaden
Formulaire de vote par correspondance 2023 Downloaden
Formulaire de procuration 2023 Downloaden
Formulaire de participation 2023 Downloaden
Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 23 mai 2023 Downloaden
Questions-réponses Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 Downloaden
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 Downloaden
Nombre total d'actions et de droits de vote 2022 Downloaden
Droit des actionnaires 2022 Downloaden
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 Downloaden
CV Barbara du Bois Downloaden
CV Axel Miller Downloaden
Formulaire de vote par correspondance 2022 Downloaden
Formulaire de procuration 2022 Downloaden
Formulaire de participation 2022 Downloaden
Convocation Assemblée Générale Ordinaire - 24 mai 2022 Downloaden
Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire - 10 juin 2021 Downloaden
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Downloaden
Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Downloaden
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 Downloaden
Projet nouveaux statuts Spadel version MarkUp Downloaden
Convocation Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire - 10 juin 2021 Downloaden
Projet politique de rémunération 2021 Downloaden
Rapport spécial modification objet Downloaden
Droits des actionnaires 2021 Downloaden
CV Alain Beyens Downloaden
Nombre d'actions et de droits de vote 2021 Downloaden
Formulaire de vote par correspondance 2021 Downloaden
Formulaire de participation 2021 Downloaden
Procuration Assemblée Générale Ordinaire - 10 juin 2021 Downloaden
Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 Downloaden
Questions – réponses Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Downloaden
Bevestiging van deelname Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 Downloaden
CV Jean Vandemoortele Downloaden
CV Corinne Avelines Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 11 juni 2020 Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2020 Downloaden
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 Downloaden
Stemming op afstand Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2020 Downloaden
Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire - 11 juin 2020 Downloaden
CV Corinne Avelines Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 13 juni 2019 Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2019 Downloaden
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2019 Downloaden
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Downloaden
Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale Downloaden
Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 Downloaden
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2018 Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2018 Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 14 juni 2018 Downloaden
CV Barbara du Bois Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 14 juni 2018 Downloaden
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Downloaden
Annexe au procès-verbal de l’assemblée générale Downloaden
Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 Downloaden
Agenda Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 Downloaden
Bevestiging van deelname 2017 Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2017 Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 8 juni 2017 Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 8 juni 2017 Downloaden
Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 - Aangevulde agenda Downloaden
GAV 9 juni 2016 - Voorstellen tot besluit op verzoek van SOGEMINDUS Holding S.A. Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2016 Downloaden
Persbericht Dhr Roel van Neerbos Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 9 juni 2016 Downloaden
Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 Downloaden
Volmacht - Aangevuld agenda - 9 juni 2016 Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 9 juni 2016 Downloaden
Présentation Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Downloaden
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 9 juin 2016 Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2015 - Addendum 2 juni Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2015 Downloaden
Extrait PV CA Spadel 16 09 2014_acte notarié 29 09 2014 Downloaden
Vergelijking van de statuten 2015 Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 11 juni 2015 Downloaden
Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - 11 juni 2015 Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 11 juni 2015 Downloaden
Présentation Assemblée Générale - 11 juin 2015 Downloaden
Résolutions Assemblée Générale - 11 juin 2015 Downloaden
Aantal aandelen en stemrechten 2014 Downloaden
Vergelijking van de statuten 2014 Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 12 juni 2014 Downloaden
Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering - 12 juni 2014 Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 12 juni 2014 Downloaden
Publicatie tussentijdse resultaten 2014 Downloaden
Verhuis Hoofdzetel Spadel 2014 Downloaden
Résolutions Assemblée Générale - 12 juin 2014 Downloaden
Présentation Assemblée Générale - 12 juin 2014 Downloaden
Oproeping Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2013 Downloaden
Informatie over de rechten van de aandeelhouders - 13 juni 2013 Downloaden
Volmacht Gewone Algemene Vergadering - 13 juni 2013 Downloaden
Jaarlijkse Informatie Downloaden
Présentation Assemblée Générale - 13 juin 2013 Downloaden
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire - 13 juin 2013 Downloaden