Investeerders

Een familiale onafhankelijke groep

Download ons

jaarverslag 2022

Als marktleider voor gebotteld water in de Benelux en Bulgarije en als regionale leider in de Elzas, maakt Spadel vernieuwende strategische keuzes.

Het bedrijf heeft altijd gepleit voor haar visie op duurzamere regionale merken, die een solide groei en het creëren van lokale banen mogelijk maken.

Raadpleeg de koers van het Spadel-aandeel op de EURONEXT-website

Aantal
aandelen

Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 4.150.350.

Overeenkomstig de transparantiewetgeving, o.a. het artikel 15 van de wet van 2 mei 2007, heeft de vennootschap de volgende financiële informatie gepubliceerd:

  • het totale kapitaal: 5.000.000 EUR
  • het totale aantal stemrechtverlenende effecten: 4.150.350
  • het totale aantal stemrechten (= de noemer): 4.150.350
  • de bestaande statutaire drempels: 1% en 3% (art. 8 van de statuten).

De contactpersoon bij de vennootschap voor transparantiekennisgevingen is de General Counsel.

Rechten gehecht aan de aandelen

Dividendgerechtigheid

Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen hebben dezelfde rechten.

Stemrechten

  • Overeenkomstig artikel 21 van de statuten, geeft elk aandeel recht op één stem.
  • Spadel SA heeft geen enkele andere categorie van aandelen uitgegeven, zoals niet-stemgerechtigd af bevoorrechte aandelen.
  • Overeenkomstig de relevante artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de stemrechten verbonden aan de Spadel aandelen in handen van de vennootschap zelf of van de dochteronder ondernemingen die zij rechtstreeks controleert geschorst.

Financiële dienst

De financiële instelling die de financiële dienst van de vennootschap beheerd is:

EUROCLEAR Belgium
Department Issuer Relations
Koning Albert II-laan, 1
1210 Brussel

E-mail: ebe.issuer@euroclear.com
Tel:+32 (0) 2 337 59 00
Fax: +32 (0) 2 337 54 46

Onze strategie is gebaseerd op innovatie, operationele uitmuntendheid en duurzame ontwikkeling: streekgebonden producten met een kleinere koolstofvoetafdruk!

Marc du Bois ~ CEO van de groep Spadel

Kerncijfers 2022

Sterke groei van verkoop, volumes en marktaandeel op alle markten waarbinnen de groep actief is, maar aanzienlijke daling van het operationele resultaat door de stijgende grondstof- en energieprijzen.

320,8

miljoen €

euro omzet

1,05

nettodividend/aandeel

20,7

miljoen €

in bedrijfsresultaat (EBIT)

17,2

miljoen €

aan nettowinst

Ontdek al onze cijfers in ons jaarverslag

Financiële kalender

Documenten en verslagen

In deze rubriek vindt u onze laatste jaar- en halfjaarverslagen, evenals gedetailleerde financiële informatie.

Download ons

jaarverslag 2022

Gereglementeerde persberichten

Prospectus

Door u in te schrijven ontvangt u een e-mail met elke nieuwe informatie of wijziging in de rubriek "Investor relations".

Contacten met investeerders

Marc du Bois

Chief Executive Officer

+ 32 (0)2 702 38 71

investors@spadel.com

Didier De Sorgher

Chief Financial Officer

+ 32 (0)2 702 38 71

investors@spadel.com