Natuurlijk mineraalwater, bron van leven

Natuurlijk mineraalwater is voor 100% afkomstig van ondergrondse reserves. Het heeft een oorspronkelijke zuiverheid die van de natuur zelf komt! Met zijn heilzame eigenschappen draagt het bij aan onze levenskwaliteit en gezondheid.

Verschillende soorten water

eau de source - montagne eau de source eau du robinet

Water is niet gewoon water. Er zijn verschillende soorten.

De zogenaamde ‘natuurlijke’ waters, zoals natuurlijk mineraalwater en bronwater, gaan als het ware vanuit de ondergrond rechtstreeks in de fles in hun natuurlijke staat. Andere waters, zoals kraantjeswater, moeten eerst chemisch behandeld worden voor ze drinkbaar zijn. Een groot verschil met zuiver natuurlijk mineraalwater dat in bepaalde gevallen voordelen voor de gezondheid biedt.

Download onze gids

Natuurlijk mineraalwater, een oorspronkelijke en unieke zuiverheid

Natuurlijk mineraalwater komt exclusief van grondwater. Alleen de aarde heeft daarbij haar rol gespeeld als natuurlijke filter! Het water mag niet chemisch behandeld worden en heeft een stabiele minerale samenstelling. Daardoor kan het voordelen voor de gezondheid hebben.

Het label ‘natuurlijk mineraalwater’

Water wordt officieel erkend als natuurlijk mineraalwater door de overheidsinstellingen die instaan voor de volksgezondheid. Daarvoor controleren ze het gehalte minerale zouten én de naleving van de volgende criteria:

  • Natuurlijk mineraalwater heeft een 100% ondergrondse oorsprong
  • Het heeft een originele puurheid die van de natuur zelf komt
  • Het wordt niet, mag niet en moet niet chemisch behandeld worden
  • Het heeft een stabiele en unieke minerale samenstelling
  • De bron is beschermd tegen elk risico op vervuiling
  • Het kan gunstige gezondheidseffecten claimen
Waterfall

Puur natuur in een fles

De wetgeving zegt dat een natuurlijk mineraalwater aan de bron moet worden gebotteld. Deze strikte bescherming van bronnen garandeert dat onze kleinkinderen binnen 50 jaar exact hetzelfde mineraalwater zullen drinken als we vandaag doen: puur en natuurlijk! Geen enkele andere soort mineraalwater kan dezelfde puurheid en mineraliteit claimen.

Ontdek onze initiatieven voor duurzame ontwikkeling

Producten aanbieden in hun regio van oorsprong

Bru bottle 1L

In de praktijk zou Spadel zijn waters kunnen verkopen in New York, maar hoe verder van het marktgebied, hoe meer een product een luxeproduct wordt met een grote ecologische voetafdruk. Het is onze ambitie om regionaal zeer goed ingebed te zijn zodat de ecologische voetafdruk beperkt blijft. Als je water of limonade drinkt van één van de merken van de groep Spadel draag je bij aan de economie van een regio, van een land.

Nationale entiteiten waarmee we samenwerken

Het Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken (FIEB-VIWF)

Maison des Eaux Minérales Naturelles (MEMN)

Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS)

Bulgarian Soft Drinks Association (BDSA)

Water en de impact op het milieu

De uitstekende reputatie van Spadel op het vlak van duurzame ontwikkeling is het resultaat van een engagement op lange termijn dat sterk verankerd is in zijn DNA, en van de erkenning van onze vele concrete acties.

Bij alles wat we doen, waken we over de strikte bescherming van onze bronnen om een puur mineraalwater en een constante kwaliteit te garanderen. Dit engagement sijpelt door naar alle lagen van ons bedrijf.

Ontdek meer over ons initiatief ‘Source of Change’
Spadel - Eau et impact environnemental

Bescherming van waterwinning

Ontdek de video over de unieke biodiversiteit in het waterbeschermingsgebied van Spa dankzij de bijen.

In Spa bijvoorbeeld begon dit streven naar natuurbehoud in 1772. De eerste beschermingszone in België werd in Spa gecreëerd in 1889. Dit gebied breidde steeds verder uit en beslaat vandaag een oppervlakte van 13 177 hectare (26 350 voetbalvelden). Daarmee is het één van de grootste natuurbeschermingsgebieden van Europa. 

De bescherming is niet alleen goed voor het waterpatrimonium, maar ook voor de biodiversiteit.

FAQ natuurlijk mineraalwater

Wat weet jij over het water dat je drinkt?

Bronwater respecteert dezelfde normen als kraantjeswater na behandeling. De samenstelling van bronwater kan wijzigingen vertonen in zijn minerale samenstelling. Een merk van bronwater kan van verschillende geografische bronnen komen die geografisch ver van elkaar liggen. De eigenschappen en de smaak van bronwaters die onder dezelfde merknaam gecommercialiseerd wordt, zijn dus niet altijd dezelfde. 

Je mag elke dag natuurlijke mineraalwaters drinken. Dat is zo voor het hele gezin. Het wordt speciaal aanbevolen voor de voeding van zuigelingen en bij zoutarme diëten. Met natuurlijk mineraalwater… vermijd je onaangename verrassingen of risico’s op onzuiverheden en kun je vertrouwen op een gegarandeerde voedselveiligheid. Voor sterk gemineraliseerde waters lees je beter de minerale samenstelling van het etiket op de fles.

Mineraalwater en kraantjeswater zijn twee totaal verschillende producten. Een Europese wet verplicht om het natuurlijk mineraalwater aan de bron te bottelen om zijn zuiverheid en kwaliteit te garanderen, van de bron tot de consument... Daardoor kun je zuiver, niet behandeld water drinken met een specifieke verfrissende smaak (zonder chloor). De flessen zijn handig om de hele dag door gehydrateerd te blijven. Mineraalwater is ook van levensbelang in geval van nood, of als het water niet drinkbaar is.  

Uiteraard beïnvloedt de kwaliteit van het water dat we drinken onze gezondheid. Als we 70 jaar lang 1,5 liter per dag drinken, stroomt er meer dan 40.000 liter water door ons lichaam. Het lijkt dan ook logisch om te kiezen voor water met een grote zuiverheid en kwaliteit (zonder chemische behandeling), en dit is precies het unieke kenmerk van natuurlijk mineraalwater. Natuurlijk mineraalwater (100% als drank) en kraantjeswater (1% als drank, 99% voor lichaamsverzorging, toilet, ...) zijn dus totaal verschillend maar complementair. Met niet-bruisende, bruisende of licht bruisende natuurlijke mineraalwaters heb je als consument een ruime keuze qua samenstelling en smaak. De realiteit toont dat de meeste consumenten kiezen voor mineraalwater in een fles. Deze keuze heeft te maken met de vaste smaak, de stabiele samenstelling en met het feit dat natuurlijk mineraalwater niet chemisch of microbiologisch behandeld is.

Neen! Deze stelling is misleidend. Kraantjeswater moet chemisch worden behandeld om drinkbaar te worden gemaakt en om te voldoen aan meer dan 50 drinkbaarheidsnormen. Natuurlijk mineraalwater bezit een oorspronkelijke zuiverheid en moet dus niet behandeld worden. Om het label ‘natuurlijk mineraalwater’ te krijgen van het Ministerie van Volksgezondheid, moet het toch ook gecontroleerd worden op basis van meer dan 50 parameters!

Neen. Geen enkele filter kan zorgen voor hetzelfde pure en natuurlijke mineraalwater als natuurlijk mineraalwater. Gefilterd kraantjeswater is geen zuiver water omdat het eerst chemisch behandeld wordt! Een filter neemt de chloor weg die net de enige bescherming is van het water tegen micro-organismen. Bovendien kunnen er chloorresidu’s in het water blijven. Tot slot zorgt de opeenhoping van micro-organismen in filters voor een kweekplaats van bacteriën die schadelijk kan zijn als de filters niet op tijd worden vervangen.

Neen. De exploitatie van een waterbron gebeurt volledig in respect en symbiose met de natuur en de lokale biodiversiteit. De waterwinning gebeurt enkel in  het hernieuwbare gedeelte van het grondwater om elke overexploitatie en verandering van de ondergrond te voorkomen.

Flessenwater krijgt dikwijls, onterecht, kritiek omwille van de verpakking. Onze verpakking is milieuvriendelijk. Al onze plastic flessen (PET) zijn 100% recycleerbaar. Het gerecycleerde materiaal wordt gebruikt voor de productie van nieuwe flessen of eventueel van kleding, tapijten, tuinmeubelen enz. Het afval wordt dus opnieuw gebruikt. Met een inzamel- en recyclagepercentage van 89% voor PET-flessen is België trouwens één van de beste leerlingen van de klas in Europa. In 30 jaar tijd hebben we het gewicht van de fles Spa® Reine in 30 jaar met bijna 50% verminderd. En sinds 2020 zijn alle producten die verkocht worden door de groep Spadel koolstofneutraal, van de bron tot de consument, een primeur in Europa voor een mineraalwaterbedrijf. Al deze inspanningen hebben de nood aan grondstoffen en de ecologische voetafdruk aanzienlijk verminderd.

De wet verplicht dat mineraalwater aan de bron gebotteld wordt. Met andere woorden, de bottelaars kunnen hun productie-eenheden niet zomaar verhuizen om de transportafstand te verminderen. Maar… het grootste deel van het flessenwater op de Belgische markt is afkomstig van lokale waterproducenten zoals Spadel (natuurlijke mineraalwaters Spa® en Bru®). 

Een objectieve prijsvergelijking tussen mineraalwater en kraantjeswater is onmogelijk omdat het twee totaal verschillende producten zijn. De prijs van mineraalwater hangt samen met de strikte beschermingsmaatregelen om de constante puurheid en kwaliteit te garanderen. Bovendien omvat de prijs, in België, ook hoge taksen (waaronder de ecotaks) die bijna 25% van de verkoopprijs vertegenwoordigt. Maar… is een gemiddelde prijs van 0,50 euro per liter echt veel voor een essentieel en zuiver basisvoedingsmiddel als mineraalwater? Tegen deze prijs is mineraalwater waarschijnlijk het goedkoopste gezonde voedingsproduct dat je in de winkel kan vinden!