Spadel ontvangt de Belgian Business Award for the Environment wegens haar inspanningen voor de biodiversiteit

Spadel Award BBAE Press Release

De groep Spadel en haar merk SPA melden trots dat zij zopas werden bekroond met een Belgian Business Award for the Environment in de categorie 'Business & Biodiversity'.

Deze prijzen worden elke twee jaar uitgereikt door het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Ze bekronen ondernemingen die innovatie en economische leefbaarheid combineren met de bescherming van het leefmilieu. De Award die Spadel in de wacht sleept, vormt een beloning voor de inspanningen die de groep al tientallen jaren levert om het milieu en de biodiversiteit te beschermen, meer bepaald op haar site van Spa Monopole. Recent onderzoek heeft overigens aangetoond dat de biodiversiteit in de beschermde zone van Spa vandaag beter is dan 100 jaar geleden.

Het is geen toeval dat uitgerekend Spadel op 14 maart 2022 de 'Belgian Business Award for the Environment' in de categorie 'Business & Biodiversity' veroverde. Bescherming en herstel van de natuur en de biodiversiteit zit al tientallen jaren verankerd in het DNA van de groep Spadel en haar merken (met name SPA en Bru). De Belgische onderneming behoort tot de Europese pioniers wat duurzaamheid en bescherming van de natuurlijke rijkdommen betreft. Uit wetenschappelijk onderzoek dat Arcadis in november voerde naar aanleiding van de 100e verjaardag van Spa Monopole en SPA Reine, bleek – vrij verrassend – dat de onderneming een duidelijke positieve impact heeft gehad op de lokale biodiversiteit. En dit, dankzij de maatregelen die decennia geleden al werden genomen ter bescherming en herstel van de biodiversiteit in de beschermingszone van Spa.

In Spa betreffen deze maatregelen met name de bescherming van de stroomgebieden, de handhaving van een goed evenwicht tussen naald- en loofbomen om het grondwaterspiegel te beschermen en de globale biodiversiteit te verbeteren, maar ook een verbod op elke landbouwkundige of industriële activiteit in de stroomgebieden en een verbod op het gebruik van strooizout, pesticiden of meststoffen. Spadel was de voorbije jaren ook betrokken bij het 'LIFE Ardenne liégeoise'-programma, de co-creatie van het 'Parc Naturel des Sources' en een project ter bescherming van het korhoen, een emblematische vogel voor de Fagnes.

"Al die initiatieven passen binnen onze wens om steeds ambitieuzer te handelen en de natuur rondom ons te beschermen, en zelfs te herstellen", benadrukt Marc du Bois, CEO van groep Spadel. "Wij zijn natuurlijk heel blij dat onze inspanningen worden beloond door deze Belgian Business Award for the Environment, maar hier eindigt het niet, integendeel! Wij willen deze positieve dynamiek voortzetten en zelfs versnellen door ook andere bedrijven te inspireren om dergelijk initiatieven te ondernemen. Na de zeer positieve resultaten die we in Spa bereiken, engageert de groep Spadel zich alvast om tegen 2025 in al haar Europese vestigingen een positieve impact op de biodiversiteit te realiseren."