De Koning en Koningin brachten een bezoek aan Spa op 18 november om het 100-jarige bestaan van Spa Monopole en SPA Reine te vieren

100 ans Spa Monopole et Spa Reine

2021 is een uitzonderlijk jaar voor de fabriek van Spa Monopole en voor het natuurlijke mineraalwater SPA Reine. Deze twee iconische merken vieren namelijk hun 100-jarig bestaan. Koning Filip en Koningin Mathilde waren te gast bij Spa Monopole op donderdag 18 november ter gelegenheid van deze dubbele verjaardag en ontmoetten de werknemers van de fabriek.

Ze maakten van de gelegenheid gebruik om dit Belgische economische vlaggenschip en voorloper in innovatie hulde toe te brengen. Het koninklijke echtpaar nam vervolgens deel aan een ronde tafel rond biodiversiteit in het Domein van Bérinzenne in aanwezigheid van de Waalse Minister voor Milieu Céline Tellier en verschillende experten. Spa Monopole is al 100 jaar een van de pioniers in Europa op het gebied van duurzaamheid en het behoud van natuurlijke rijkdommen. De resultaten zijn zeer aanmoedigend: een recente studie uitgevoerd door Arcadis heeft aangetoond dat het bedrijf een positieve impact gehad heeft op de biodiversiteit in de laatste 100 jaar dankzij de maatregelen die reeds decennialang genomen worden om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen in de beschermde gebieden van de mineraalwaters van Spa. De groep Spadel wenst deze positieve dynamiek verder te zetten en zelfs te versnellen en engageert zich daarom voor een positieve impact op de biodiversiteit op al haar sites in Europa tegen 2025. 


In 1921 werd de Compagnie fermière des eaux et bains de Spa (opgericht in 1912 met een monopolie op de waters van Spa) Spa Monopole. Het natuurlijke mineraalwater SPA Reine wordt hetzelfde jaar nog gelanceerd en kent een onmiddellijk succes. In 1923 doet het personage Pierrot zijn intrede op de flessen. Dit personage is tot op de dag van vandaag het icoon van Spa Monopole en van het merk SPA. 


Bij de oprichting was Spa Monopole een klein ambachtelijk bedrijf. Onder de leiding van verschillende leden van de familie du Bois groeide het bedrijf binnen de groep Spadel uit tot een echt toonaangevend regionaal bedrijf, zonder zijn karakter als Belgisch en onafhankelijk familiebedrijf te verliezen. Spa Monopole, een vlaggenschip van de Belgische industrie, stelt vandaag zo'n 500 mensen te werk, waarvan het grootste deel afkomstig is uit de streek rond Spa. SPA Reine is toonaangevend in de markt van de natuurlijke mineraalwaters in de Benelux en blijft het belangrijkste product. De fabriek produceert echter ook bruisend water, gearomatiseerde waters en limonades die voor 100% uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong bestaan. 


De consument van vandaag wil gezonde, lokale en duurzame producten met een lage koolstofafdruk. Dat is net wat wij hen te bieden hebben,” zegt Marc du Bois, gedelegeerd bestuurder van de groep Spadel. Spa Monopole en SPA Reine zijn namelijk altijd al voorlopers geweest. In de laatste 50 jaar werd zo'n 500 miljoen euro geïnvesteerd in de fabriek van Spa Monopole. “Hiermee konden we koploper blijven op het gebied van innovatie,” benadrukt Marc du Bois. “Ik ben er altijd al van overtuigd geweest dat innovatie de beste springplank is voor groei en dus ook de beste manier om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren.

100 ans Spa

Een positieve impact op de biodiversiteit in Spa en het engagement voor een positieve impact op de biodiversiteit tegen 2025 voor alle sites van Spadel 


Een andere manier waarop het bedrijf innoveert, is het sterk engagement om het afval en de koolstofemissies van de activiteiten te beperken. Sinds tientallen jaren is Spa synoniem met water van hoge kwaliteit maar ook met natuurbehoud. Spa Monopole werkt bijvoorbeeld enkel met lokale leveranciers en exporteert haar producten niet verder dan 500 kilometer van de bronnen. 


Spa Monopole is met andere woorden een pionier op het gebied van duurzame ontwikkeling, wat ook tot uiting komt in het devies “putten zonder uit te putten.” Indien de waters van Spa vandaag herkenbaar zijn, dan is dat omdat ze sinds generaties beschermd worden. Het is namelijk verboden om landbouwkundige of industriële activiteiten uit te voeren of pesticiden, meststoffen of chemische stoffen in de stroomgebieden van de waters te gebruiken. Deze maatregelen hebben hun doeltreffendheid bewezen. Het resultaat mag er zijn: een zuiver water dat zijn gelijke niet kent. In 2020 heeft de site van Spa Monopole dan ook de Platinum- certificering verkregen van de Alliance for Water Stewardship (AWS). Het is het eerste mineraalwater in Europa en het tweede wereldwijd met deze certificering. Het is het meest erkende label voor het duurzame beheer van de waterhoudende lagen. Sinds 2020 behoren de producten van SPA ook tot de eerste waters in België die koolstofneutraal gecertificeerd zijn van de bron tot bij de consument. 


De inspanningen van Spadel en de publieke en private partners van de groep op het gebied van natuurbehoud hebben een opmerkelijk positief effect gehad op de biodiversiteit in de beschermingszone rond de stroomgebieden van de waters van SPA, een zone die zo'n 13.000 hectaren, oftewel het equivalent van 26.000 voetbalvelden, bestrijkt. Volgens het gespecialiseerde studiebureau Arcadis kan er daadwerkelijk gesproken worden van een positieve impact op de biodiversiteit in de laatste 100 jaar dankzij de maatregelen die reeds decennialang genomen worden om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen in de beschermde gebieden. Een opmerkelijk resultaat, gezien de wereldwijde achteruitgang in biodiversiteit en de internationale inspanningen om deze curve om te buigen.

Deze positieve impact is het resultaat van verschillende initiatieven zoals de publiek-private samenwerking tussen Spa Monopole, het Waals Gewest en de stad Spa (Modus Vivendi genoemd) die van kracht is sinds meer dan 50 jaar. De groep Spadel wenst deze positieve dynamiek verder te zetten en zelfs te versnellen en engageert zich daarom voor een positieve impact op de biodiversiteit op al haar sites in Europa tegen 2025. “Wij integreren onze acties in het kader van het internationale initiatief Science Based Targets Network en streven ernaar om onze inspanningen over de hele waardenketen nog te vergroten,” benadrukt Marc du Bois.

Binnenkort nieuwe verpakkingen en de B Corp beweging

Spa Monopole en SPA Reine zijn vastbesloten om verder te gaan op het succesvolle pad dat 100 jaar geleden ingeslagen werd. De verpakking van SPA Reine zal bijvoorbeeld verder evolueren en steeds milieuvriendelijker worden door andere vormen van verpakking dan pet of glas te bestuderen. In het algemeen engageert de groep Spadel zich om 100% van de gecommercialiseerde verpakkingen in te zamelen en om 100% herbruikte of gerecycleerde materialen te gebruiken in haar verpakkingen tegen 2025.

100 ans Spa

Spadel was de eerste Belgische drankproducent die zwart op wit in haar statuten opgenomen heeft dat het bedrijf ernaar streeft een onderneming met positieve impact te zijn. Spadel is vervolgens lid geworden van de B Corp-beweging en ambieert zo snel mogelijk de B Corp- certificering, ook wel "B Corporation"-certificering genoemd, te behalen. Binnenkort zal de groep ook B Corp gecertificeerd zijn. “Wij zijn een springlevende, gezonde 100-jarige vol met plannen die motiveren,” concludeert Marc du Bois. “Wij blijven innoveren en ons engageren voor de lokale gemeenschappen en voor natuurbehoud en biodiversiteit, in Spa en op onze andere sites.

Spa 100 jaar logo