Tweede bekroning voor Spadel Groep: ook Bru verovert de hoogst mogelijke certificering voor het duurzame beheer van de watervoorraden op zijn site

alliance for water stewardship platinum certified

Groep Spadel wordt andermaal bekroond voor zijn inspanningen om zijn watervoorraden duurzaam te beheren. Twee jaar geleden was dit al het geval voor Spa Monopole; deze keer gaat het Platinumcertificaat, de hoogst mogelijke AWS-score (Alliance for Water Stewardship) naar de productievestiging van Bru in Stoumont. Dit telt als een opmerkelijke bekroning – het certificaat geniet immers de hoogste internationale erkenning voor het duurzame beheer van watervoorraden. De Bru-vestiging slaagde erin dit uitzonderlijke niveau te bereiken dankzij de acties die het al tientallen jaren, in samenwerking met overheden, voert om haar waterpatrimonium te beschermen. Groep Spadel koestert de ambitie om tegen 2025 een Platinumcertificaat te behalen voor alle productievestigingen.

22 maart is Wereldwaterdag, en is dus een gepaste aanleiding om in de verf zetten welke inspanningen Groep Spadel al tientallen jaren levert voor de bescherming van het waterpatrimonium op zijn verschillende productievestigingen in België, Frankrijk en Bulgarije. Spadel volgt al jaren het motto "putten zonder uitputten". De groep boort slechts een fractie aan van de totale hoeveelheid water die in de vorm van neerslag jaarlijks boven de extractiezones neerdaalt.

Deze inspanningen blijven internationaal niet onopgemerkt. Na de erkenning voor de site van Spa Monopole in 2020, verovert nu ook de site van Bru in Stoumont een Platinumcertificaat van de AWS. De bijzonder veeleisende voorwaarden van dit certificaat steunen op 4 hoofdcriteria: transparante samenwerking met de lokale stakeholders (gemeenten en andere overheden), duurzaam beheer van de watervoorraden, gewaarborgde waterkwaliteit op elk moment, bescherming van milieu en biodiversiteit in de omgeving van de bronnen. Anders gezegd: het Platinumcertificaat dat Spadel ontving voor zijn site in Stoumont, bewijst dat al het mineraalwater dat Bru op de markt brengt duurzaam beheerd en gebotteld wordt, zonder overexploitatie en in alle transparantie en vertrouwen met de andere lokale actoren die dit water gebruiken.

"Mijn gelukwensen aan de teams van Bru voor de verovering van dit Platinumcertificaat! Dit toont immers aan hoe voorbeeldig het waterbeheer in onze site in Stoumont verloopt. Onze eerste doelstelling blijft om het waterpatrimonium niet overmatig te exploiteren, zodat we kunnen verzekeren dat toekomstige generaties hier ook water kunnen blijven afnemen", benadrukt Marc du Bois, CEO van Groep Spadel. "Alle bronnen van de Spadel-sites krijgen een bijzonder doeltreffende bescherming. Dit doen we door natuurbehoud en vaak zelfs de verbetering van de omgeving en de biodiversiteit in de zones waar we water putten. Ik denk hierbij aan acties zoals het herstel van de veenderijen, het aanplanten van bedreigde boomsoorten in onze wouden, de aanleg van graslanden met een grote rijkdom aan bloemen, natuurreservaten en veel meer. Onze activiteiten voor de directe omgeving van onze bronnen leveren tastbare resultaten op. Daarom zijn we vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten en zelfs uit te breiden. Ons doel is om, na Spa Monopole en Bru, ook met onze productievestigingen in de Elzas (Carola en Wattwiller) en in Bulgarije (Devin) een Platinumcertificaat te veroveren tegen 2025."